Lingual ortodonti tedavisi günümüzde çok fazla tercih edilen bir tedavi yöntemi olmakla beraber halk nezlinde ünlü olmuş bir tedavi sistemidir. Lingual ortodonti tedavisi geleneksel diş tellerine göre daha farklı bir tedavi yöntemidir. Lingual ortodonti tedavisi dişlerin ön yüzlerine takılması yerine arka yüzlerine takılarak bireyleri tedavi etmektedir.