Yatırım danışmanlığı, uzman yatırım şirketleri tarafından verilen, firmaların yapacağı yatırımlar sonucunda elde edilecek kar ile zarar durumlarını gösteren analizler ve bu analizler sonucunda yapılan yatırım raporlamalarıdır. Yatırım danışmanlığı hizmetleri firmaların ileride yapacakları yatırımların şirkete sağladığı kar durumlarını ve yatırımların şirkete açacağı maliyet durumlarını gösteren tablolardan oluşmaktadır. Bu tablo ve raporlamalar sonucunda firmalar uzun dönem ya da kısa dönem için yatırım fırsatlarını değerlendirmekte, karlılık durumlarına göre yeni yatırım noktalarında buluşmaktadır.


Yatırım Danışmanlık Şirketlerinin Görevleri


Şirketler yatırım yapacakları alanlarda danışmanlık şirketlerini bilgilendirerek, bu alanlar üzerinde yatırımların gelecek vaat durumlarını görmek ister. KRC Yönetim Danışmanlık, bu alanda görevleri yatırım konusu ile ilgili fizibilite raporları başta olmak üzere, yatırıma ait tüm maliyet ve karlılık raporlarının hazırlanması, raporlara göre analiz ve değerlendirilmelerin yapılması, yatırımın mali durumu ve gelecek beklentileri ile ilgili bilgilerin şirket ile paylaşılması, yatırım sonucunda kar ve zarar durumlarının açıklanması gibi görevlere sahiptir.


Yatırım Danışmanlığının Şirket İçin Avantajları


Yatırım danışmanlığı, uzman kişilerin şirketlerde yapacağı değerlendirmeler sonucunda piyasa şartları ve piyasanın gelecek durumu göz önünde bulundurularak analizler yapılmasıdır. Bu analizler şirketlerde uzun dönem için yatırım avantajlarını da göstermektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti alan şirketler yatırım ile ilgili kar-zarar durumlarını en iyi şekilde görebilmektedir. Böylece, olumsuz ve zarar durumunda olan yatırımlar kabul edilmemekte, şirketlerin kar elde edebileceği yatırımlara yönlendirme yapılmaktadır. Tüm bu avantajların yanı sıra şirket olarak da doğru yatırım hizmetleri büyüme sağlayacaktır.