Yönetim Danışmanlığı Nedir?


Herhangi bir alanda uzmanlaşmış kimselerin sahip oldukları bilgi, birikim ve tecrübelerini belirli bir zaman diliminde üyesi oldukları danışmanlık şirketleri aracılığıyla belirlenen fiyat tarifesi ile kuruma aktarılmasına yönetim danışmanlığı denir. Bu birlikte çalışmada en önemli husus fiyat tarifesinde belirtilen alanda yardım alınan kişinin alanında uzman olmasıdır. Danışman kimselerin birlikte çalıştığı kuruluşlardan bilgilerinin daha fazla olması ve bu kuruluşlara yenilikçi bazı bilgiler katması gereklidir. Bununla beraber danışman kişi birlikte çalıştığı kuruluşun çıkarlarını her durumda gözetmeli ve oluşacak her türlü durumda bu kuruluşa yol gösterip en doğru stratejiyi uygulamasında öncülük etmelidir. Danışman kişiler danışmanlık şirketleri ile koordineli çalışır. Ancak danışmanların birlikte çalıştığı şirketlerin bütün sorunlarını çözüme kavuşturmak gibi bir sorumlulukları yoktur. Bununla beraber danışmanlar birlikte çalıştığı şirketlerin bir yöneticisi ya da personeli değildir. Yapılan işten üst düzey verim alabilmek için şirkette çalışan personellerin hoşgörülü ve itaatkar olmaları gerekmektedir. Danışman sadece ilerleyen süreçte uygulanacak en uygun seçeneklerin neler olduğunu paylaşır, karar verme mercisi yöneticiler olduğu bilinmelidir.


KRC Yönetim Danışmanlık İçeriği


KRC Yönetim Danışmanlık şirketi danışmanlık şirketleri arasında ileri gelen bir kuruluştur. Birlikte çalıştığı şirketlere stratejik planlama, şirketlerin büyüme hedeflerinin sayısallaştırılması, şirketlerin tahsilat sistemlerinin geliştirilmesi, gerekli ise yeni tahsilat sistemlerinin oluşturulması, işletme sermayesi ihtiyaçlarının belirlenmesi, alıcılar ile satıcılar arasındaki tahsilat süresinin belirlenmesi, şirketlerin müşteri ve satıcılar arasındaki mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve bankalar ile günlük ilişkilerin yürütülmesi gibi pek çok hususta şirketlere yardımcı olmaktadır.