Uzlaşma Riski

Bir anlaşmanın bir tarafının kendi yükümlülüklerini diğer tarafa veya taraflara ödememesi ile ilgili birkaç örnek durum vardır. Bu, finansal piyasa ile ilişkili ve yerleşim riski olarak adlandırılan farklı bir risk türünü içerir. Kredi riski ve likidite riski yerleşim riskinin bir parçasıdır. Herhangi bir karşı taraftan beklenen miktarı geri almama olasılığı olarak yerleşim riskinden de söz edilebilir. Yerleşim riski yalnızca alınmamış ödeme ile ilgili değildir, aynı zamanda ödeme riski ödeme zamanındaki farkla da ilgilidir. Yerleşim riski aynı zamanda ana riske dönüştürülebilir ve ilgili şirketlere büyük zarar verebilir.

Devamı ve Kaynak: Uzlaşma Riski & Tüketici Kredi Riski