Patent sorgulama; icad edilmiş bir mal veya ürünün, bir kişi veya kurum adına belgelendirilmesidir. Tescili tamamlanmış bir patente ait tüm haklar bundan sonraki süreçte kişi yada kuruma ait olur. Artık bu mal veya ürün patent sahibinin izni olmadan üretilemez veya satılamaz.Patent Sorgulama


Devredilmediği sürece patente ait tüm haklar kişi/kurum tarafındadır izinsiz olarak kullanılamaz. Unutmamalısınız ki bir ürünü ilk üreten değil, o ürüne ait patent işlemlerini ilk gerçekleştiren kişi tüm haklara sahip olur. Bir mal veya ürünü ilk olarak sizin üretmeniz patent sahibi olduğunuz anlamına gelmemektedir. Bu mal veya ürün üzerinde hak sahibi olmak için patent tescilinizi gerçekleştirmelisiniz. Bu neden ile harcadığınız emek, zaman ve paranızın tam karşılığını almak için buluş belgesi ( Patent ) sahibi olmalısınız. Belge için tarafımıza patent sorgulama başvuru yapmalısınız.


Türk Marka Tescil