Tse ve Ce Belgesi


Avrupa Birliği tarafından tüm Avrupa ülkelerinde kabul görmesi amaçlanmış, pazara giren ürünün Avrupa üretim standartları ve yasaları gereği insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyen güvenli ürünü temsil eden belgedir. CE Belgesine sahip olan ürünlerde C ve E harfleri yan yana kullanılır ve tüm ürünlerde aynı standart uygulanır. Yaklaşık 25 tane Yeni Yaklaşım Direktifi bulunmaktadır ve Avrupa genelinde kabul görmüş bu direktiflerden herhangi birini taşımayan ürünlere CE simgesi uygulanmaz. CE direktifleri arasında bulunan tüm ürünlerin CE belgesini taşıması gerekmektedir.


TSE Belgesi


Türk Standartları Enstitüsü'nün onaylanmış kuruluş numarası 1783'tür. Türk Standartları Enstitüsü için standartlara uygunluğu temsil eden belge CE 1783 şeklinde ifade edilmektedir. TSE belgesi, üzerinde bulunan ürünün Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenmiş direktifler doğrultusunda standartlarda belirtilen güvenlik şartlarının yanı sıra ürünün kalite ve performansında üretiminin göz önünde bulunarak yeterli olduğunu gösterir.


CE işaretinin kalite yönetim sistemleriyle doğrudan herhangi bir ilişkisi yoktur. CE simgesi herhangi bir ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğunu ve standartlar kapsamında üretildiğini simgeler.


Yeni Yaklaşımlar direktifler açısından çok fazla detay içermekte ve teknik açıdan bazı sorumluluklar gerektirmektedir. Üretilen malların, mal ve ürün gruplarına göre üretim aşamalarında belirlenmiş ve uygulanması gereken kriterlerden geçmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda ürünün ürün grubuna göre koşulları sağlanması hedeflenmiştir. Böylece tüm kriterleri taşıyıp belgeye sahip olan ürün asgari güvenlik düzeyini de sağlamaktadır.