Su Arıtma Cihazları Nedir?
Çağımızın modern su üretim yöntemleri kullanılmak suretiyle ev veya işyerlerimizdeki musluklardan akan suyu içilebilir veya kullanılabilir hale getiren cihazlara su arıtma cihazı da denir. Büyük bir kısmı nano teknoloji kullanılarak da imal edilen bu su arıtma cihazları, genel olarak reverse osmosis prensibine göre güvenle çalışmaktadırlar. Tüm minerallerden arıtılarak elde edilen bu saf su, sadece sanayinin belli dallarında kullanılabileceğinden ötürü rantabl değildir ve de tercih edilmez. Başka bir söylemle ifade etmek gerekir ise bu gerek içme suyunda, gerekse kullanma suyunda olması ve olmaması gereken mineraller çokça bulunmaktadır. "Ters ozmos" olarak adlandırılan sistem dahilinde çalışabilecek yetenekte üretilmemiş olan bu su arıtma cihazlarının filtre sistemleri, bir milimetrekarenin iki milyonda biri çapında da gözeneklere sahip olduklarından dolayı faydalı minerallerin geçişine de müsaade vermez. Dolayısı ile arıtılmış olan bu su içmek ve kullanmak için yeterli özelliklere sahip olmaz.

Su Arıtma Cihazlarının Çalışma Prensipleri Nelerdir?
Günümüz yaşam standartlarında "ters ozmos" prensibi ile imal edildiğini öğrendiğimiz su arıtma cihazından da geçen su önce ön filtrasyona tabi tutulur. "Partikül filtresi" olarak ta adlandırılan bu filtrede de su içinde bulunan ve de beş mikrondan daha büyük ebatlarda olan tüm partiküller yok edilir. Bu işlemin ardından da biraz bi nebze olan arıtılmış olan suyun sırdaki tabi olacağı işlem de ise "aktif karbon filtre" marifeti ile temizlenmesidir. "Aktif karbon filtre", özellikle içme suyunda da istenmeyen kötü tat veya kokuları yok ederken; kullanım suyunda bile de bulunmaması gereken kloru sudan da ayırır. Bu yapılan işlemin ardından yeniden bir mikron boyutundaki partiküllere geçit vermeyen başka bir de filtreye yönlendirilen su, içerisindeki istenmeyen ve de daha önce filtre edilememiş olan bu partiküllerden kurtulur. Muhteviyatındaki birçok olmaması gereken bu materyalden arınan suyumuz artık "ters ozmos" membran'ından geçmeye de hazır hale gelmiştir.

Ters ozmos membranı denilen kısım, suyun içinde çözünme imkanı olmayan arsenik, sodyum, asbest, nitrat, kurşun vs gibi birçok ağır metal iyonunun geçişine müsaade etmemekle görevlidir. Bu vazifesinin yanı sıra da insan vücudunun gereksinimi olan yararlı bir çok minerallerinde geçişine izin vermekle mükelleftir. Ters ozmos ünitesinde işlem gören su için artık "kaliteli su" tabirini kullanmak da mümkündür. "Ters ozmos" ziyaretini tamamlayan "içilebilir su", son olarak "post karbon filtre" olarak isimlendirilen ve de suya alışık olunan lezzeti veren bu filtreden geçirilir. Bu işlemin suya tat verme de dışında herhangi bir hükmü de bulunmamaktadır.
Su Arıtma Cihazının Bakımı Nasıl Yapılır?
Satın almış olduğunuz su arıtma cihazları, su arıtma filtreleri genel olarak çok fazla teknik bilgi gerektirmeden temizlenebilen aletlerdir. Çıkarılabilen sünger filtreler, (kullanma kılavuzunda farklı bir metot tavsiye edilmedi ise) temiz ve de bol su ile yıkandığında defalarca kullanılabilmektedir. Ömürleri ortalama bir yıl olan bu filtreler kullanılamaz hale geldiğinde de arıtma işlemini gerçekleştiremeyeceğinden dolayı periyodik zamanlarda yenisi ile değiştirilmelidir. Filtrelerin bulunduğu membranlar ise daha da uzun sürede deforme olan aksamlar olduklarından kullanım da ömürleri birkaç yıl olarak düşünülebilir.