İnsanların aklına "Cin" denince insanlara "musallat" olan, insanları korkutmaya veya zarar vermeye çalışan, çok da güçlü olmayıp rahatsız edici varlıklar geliyor. Spiritüelistlerin astral parazitler olarak bildikleri varlıklar yani. Ancak bu anlayış, gerçeklerden daha uzak olamazdı. Cin denilen varlıklar, Hristiyanlıkta ve İbrahimi inançlardan önce gelen Pagan dinlerinde Demon olarak bilinen varlıklardır. Yani Demon ile Cin farklı şeyler değillerdir, aynılardır. Nasıl "Demon" kelimesi "Tanrı", "Tanrısal güç", "bilgisi olan" gibi anlamlara geliyorsa, Cin kelimesi de "genie" kelime kökenine sahiptir. Bu da aynı şekilde "üstün zeka, deha sahibi" anlamına gelmekte. Her iki sözcük de, eski zamanlarda Tanrılığa ve Tanrısallığa bağlıdır. Yani "Cin" denilen varlıkların insanları rahatsız eden, enerjilerini sömürmeye çalışan parazit tipli varlıklarla hiçbir alakaları yoktur.


Cin Denilen Tanrılar Çağrılabilir Mi?

Evet. Zaten Spiritüel Satanizm dininde takip ettiğimiz çalışmalar, bize Demon/Cin Tanrılarımız tarafından insanlığın en başından beri bahşedilen kadim ruhani gelişim bilgileridir. Bu meditasyon ve yoga gibi kadim
bilgileri uyguladıkça, ruhumuzu açıp güçlendiririz. Ruhumuzu güçlendirdikçe psişik duyularımız da açılır ve ruhani varlıklarla iletişim kurabiliriz. Cin/Demon Tanrılarımız fiziksel varlıklar olmakla birlikte aynı zamanda elbette ruhları da vardır ve Onlarla ruhani iletişim de kurulabilir. İslam'daki ve diğer İbrahimi inançlardaki gibi hakarete, tehditlere veya aşağılamalara dayalı sözde çağırma veya "emretme" yöntemleri hiçbir işe yaramamakla birlikte, deneyenleri felakete de sürükleyebilmekte. Tanrılarla samimi bir ilişki kurmak isteyen birisi, bu tarz teknikleri takip etmemelidir. Elbette çok daha iyi yöntemler mevcuttur. Cin, Demon veya günlük tabiriyle Tanrıları doğru, saygılı ve düzgün bir şekilde davet etmek mümkündür, ve sitemizde bu konuda da bol bol bilgi vardır.