Tarafsız ve bağımsız olarak belgelendirme yapan sertifikasyon.net sitemizin, işletmelerin her alandaki faaliyetleri ile ilgili yasal standartlara uygunluk denetlemeleri, ulusal ve uluslararası tüm platformlarda kabul görmektedir. % 100 yerli sermaye ile kurulmuş olan firmamız eğitim, muayene ve sertifikasyon hizmetlerini bu güne kadar, sektörde öncü ve lider konumunda bulunarak yapmaktadır.
Firmamızın Belgelendirme Hizmetleri
Firma olarak 4 ana başlık altında belgelendirme hizmetleri yapmaktayız. Sistem belgelendirme hizmetlerimiz yönetim sistemleri üzerinde yapılmaktadır. 90001, 14001 ve 22000 gibi birçok iso belgesi yönetim sistemi olarak alınmaktadır. Firma olarak denetim ve gözetleme yaptığımız yönetim sistemlerinden bazılarını; EN 15038 tercüme hizmetleri yönetim sistemi, FSC-Coc orman yönetim sistemi, GLP iyi laboratuvar uygulamaları sistemi, ISO 10002 müşteri şikayet yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi, ISO 14064 sera gazı hesaplama ve doğrulama yönetim sistemi ve ISO 26000 sosyal sorumluluk yönetim sistemi olarak sıralayabiliriz.
Firmamızın işletmeleri ürün belgelendirme konusunda yaptığı denetim ve gözetlemeye örnek olarak; Azotex güvenli tekstil sistemi, BRC Food gıda güvenlik sistemi ve ISO 22716 kozmetik iyi üretim uygulamaları sistemi olarak sayabiliriz. Firma olarak; turizm belgelendirme başlığında ise 7 yıldız belgelendirme, HOTEQ 500 otel kalite yönetim sistemi ve ISO 18513 turizm hizmetleri yönetim sistemi ile ilgili her türlü denetimi yapmaktayız. Tarımsal ürün belgelendirme başlığında yaptığımız faaliyetleri ise GLOBALGAP, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım konuları üzerinde gerçekleştirmekteyiz.
Diğer Hususlar
İşletmelerden kalite belgesi alabilmek için firmamıza gelenler, verdiğimiz eğitim, muayene, denetim ve gözlem hizmetlerimizin sonrasında ihtiyaç duydukları belgeleri, verdiğimiz raporları da kullanarak kısa sürede alabilmektedirler.
sertifikasyon.net