Çocuk Şarkıları
Çocukların eğitim sürecinin hemen her döneminde şarkıların etkin olarak kullanıldığı bilinmektedir. Okul öncesi dönemden başlayarak lise hatta üniversiteye kadar alınan eğitimler müzik sayesinde çok daha etkili bir şekilde verilmektedir. Fakat çocuk şarkıları özellikle ilk kademedeki eğitimlerde çok daha fazla kullanılmaktadır. Ana sınıfında bulunan çocuklara bir takım kavramlar şarkılarla öğretilmektedir.


İlkokula geçildiğinde şarkıların kullanımına devam edilmektedir. Fakat bu dönemlerde şarkılar biraz farklılaşmakta ve adeta çocuklarla büyümektedir. Children songs, İngilizce derslerinde önemli bir yer tutarken çocuklar bu şarkılarla hem eğlenmekte hem de bazı kelimeleri çok daha rahat bir şekilde zihinlerine almaktadır. Tüm bunlar dikkate alındığında, müziğin eğitimdeki rolünü göstermesi açısından son derce önemlidir.