ODY Belgesi Eğitim Muafiyet Şartları

ODY Belgesi muaf şartları şunlardır. 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma ekonomisi, lojistik ve karayolu trafiği mezunu öğrenciler ODY belgesinden muaf tutulur. Diğer bölümlerden mezun olup da taşımacılık, ulaştırma, lojistik ekonomisi, karayolu trafiği bölümünden yüksek lisans ve doktora yapanlar muaf tutulur. Ulaştırma bakanlığının Kara yolları ulaştırma genel müdürlüğünde en az 3 yıl şube müdür ve müdür yardımcılığı yapmış olanlar muaf tutulur. Emniyet genel müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında en az 3 yıl trafikle ilgili bölümlerde daire başkanı olanlar ve emniyet müdürlüğü yapmış olanlar muaf tutulur. Yapılacak ODY sınavlarından başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgeleri verilir. ODY konusunda daha detaylı bilgiye ulaşmak için Srcmerkezi.org adresini kullanabilirsiniz.