İtalya’ da Eğitim Fırsatı

İtalya’ da üniversite okumak kredi sistemine dayalı bir durumdur. Hangi fakülte veya bölüm seçilirse seçilsin üniversite 3 yıl sürmektedir. Bu süreçte 180 krediyi tamamlamaya yönelik bir sistemdir. Kredinin tamamlanma süresi normal şartlarda üç yılı kapsadığı için bu seçenek vardır. Aslında dönem ve yıl bitirme değil, kredi tamamlama sistemine dayalı bir olgudur. Her üniversitenin kendine özgü olarak başvuru tarihi ve sınavı olmaktadır. Her üniversitenin farklı başvuru koşullarını karşılama imkanı vardır. Bu nedenle üniversite sizi değil, başvuru koşulları size uygun gelirse siz üniversiteyi seçersiniz. İtalya’ da eğitim; öğrenciyi temel alan ve eğitim sisteminde çağdaş eğitim anlayışı ile hareket edilmesini sağlayan bir durumdur. Yenilikçi bakış açısı sayesinde ilkokuldan başlayan aktif öğrenme prensipleri üniversite hayatına da etki etmektedir.

İtalya’ da okumak her zaman kaliteli özel eğitim ve devlet eğitimi ile göz doldurmaktadır. Bu sayede de oldukça talep görülen ve üniversite eğitimi için çağdaş alternatifler seçeneği olarak kullanılan ülke haline gelmiştir. Eğitimde fırsat eşitliğini temel alan bir yaklaşım belirleyerek hem devlet okullarında ücretsiz öğrenim görebilme hem de özel okullarda eğitim paralı ya da burslu eğitim alınmasına olanak bulunan bir sistemi barındırmaktadır.
İtalya’da Eğitim Fırsatı