Günümüzde yaygın kullanılan parçaların sonucu olan hurda bakır fabrikaların atıkları içerisinden ortaya çıkar. Bu nedenle piyasada hurda toplama ve ayırma işi ile uğraşan çok sayıda firma görmek mümkündür. Bunların her biri hurdanın toplanması, ayrışması ve geri kazanımı için ayrı ayrı hizmet verir. Özellikle hurda elmas bu hurda türleri içerisinde en farklı ürün grupları arasında yer alır. Benzer durum hurda karbür çeşitleri için de geçerli olup bunların alımı yapılmak istendiğinde bu iş ile uğraşan firmayla iletişime geçilmesi yeterlidir. Hurda atıklarının toplanarak ayrıştırılması geri dönüşüm açısından büyük öneme sahiptir. Burada en uygun fiyatlarla kaliteli hizmet vermek müşterilerin öncelikli amaçları arasında yer alır.

Hurda Alım Hizmeti
Ülke ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahip olan hurda alım hizmeti belli bir fiyat politikası çerçevesinde gerçekleşir. Bunlar uygulanırken en güncel hurda fiyatları dikkate alınır. Hurdalar kendi içerisinde çeşitlere ayrıldığından dolayı bunlar alınırken her bir hurda türü için farklı fiyat politikası uygulanır. Burada genellikle en uygun fiyatlı grup teneke hurdası olarak bilinir. Örneğin hurda bakır için uygulanan hurda bakır fiyatları daha yüksektir. Bu fiyatların her biri kilogram üzerinden hesaplanmakta olup hurda bakır kategorisinde en ucuz tür bakır talaş hurdası olarak bilinir. Bunlarla ilgili daha kapsamlı ve net bilgi alabilmek adına firma ile iletişim kurulmalıdır.