Haber Yazısı Nedir?
Toplum içinde veya tabiatta meydana gelen pek çok olay, durum ve değişimle ilgili bilgi ve duyurulara haber denir. Bu haberlerin topluma iletilmesi amacıyla düzenlenen metinlere de haber metinleri denir. Kısaca belli bir süre ve mekanda geçmiş olayları merakları giderecek şekilde ve bilgilendirecek şekilde detaylı ve anlaşılır bir dille aktarılan yazılara haber yazısı diyebiliriz. Haber yazılarında gerçekçilik, belgelere dayanma, olayı tüm boyutlarıyla aktarma, nesnel davranma, okuyucunun farklı yorumlamasına imkan vermeyecek şekilde, akıcı ve anlaşılır bir dil ve üslupla aktarılması gibi özelliklere dikkat edilir. Bu gibi özelliklerin hepsine dikkat ederek habercilik yapıp yayınlayan son dakika haberleri internet sitelerinden gündemde olan biten olayları takip edebilirsiniz.
Haber Yazısının Kaynakları
Haber kaynakları üçe ayrılır:
1. Resmi haberler: Olaylarla ilgili en yetkili kişi ve makamlardan öğrenilir.
2. Özel haberler: Kamuoyu arasındaki olayların toplum tarafından muhabirlere aktarılmasıyla elde edilir.
3. Ajans haberleri: Dünyada gerçekleşen olayları toplayıp, derleyen her haber kuruluşuna bildiren kurumların verdikleri haberlerdir.
3. Haber Yazılarının Konuları siyasi haber yazıları,
Sanat ve kültürel haberler yazıları,
Ekonomi ve parasal haber yazıları,
Bilimsel ve teknoloji haberleri yazıları,
Sosyal ve sağlık haber yazıları,
Spor haber yazıları olmak üzere ayrılabilir.