Hızla gelişmekte olan ve aynı oranda da giderek artan dünya nüfusu karşısında tarım arazilerimiz yetersiz kalmaya başlamıştır. Böyle olduğundan dolayı ürün yetiştiriciler tarım arazilerinden aldıkları verimleri arttırmak ve ürünü daha iyi yetiştirmek için tarım alanlarında daha fazla kimyasal kullanmaya başlamıştır. Bu durumdan dolayı her geçen gün insan sağlığı ve doğal yaşam dengesi daha fazla zarar görmekte ve kimyasal bileşenlerden dolayı toprağın dengesi, verimi ve etkinliği ortadan kalmaktadır. Birçok gelişmiş ülke bu durumu önceden gördüğü için bu tarz sorunlara çözüm üretebilmek adına organik gübre arayışına gitmiştir. Yapılan birçok araştırmalar sonunda toprağın içerisinde yer alan toprak solucanlarının tarım ve ürün yetiştirme açısından solucan gübresi olarak inanılmaz faydalı ve yararlı canlılar olduğunu bilimsel açıdan günümüzde kanıtlamıştır.

Toprak içerisinde yer alan kırmızı kaliforniya solucanı gibi birçok solucan çeşidi bu toprağa salgıladıkları sindirimleri ve salınımları ile o toprağa yapay kimyasal ilaçlardan daha fazla yarar sağlamakta ve kimyasal ürünlerin verdiği zararı vermemektedir. Salgıladıkları bileşenlerin %100 organik olmasından dolayı hem toprak hem de insan sağlığı ve dengesi açısında inanılmaz bir yararı olmaktadır. Sizlerde %100 Eskişehir solucan gübresi almak için www.aggasol.com sitemize girebilir ve bizimle iletişim kurabilirsiniz.