Değişen dünyada artık teknolojiye uyum sağlayan firmaların hayatta kaldığı göz önüne alındığında Endüstri 4.0 kavramı önem kazanıyor. Endüstri 4.0 ile dijital dönüşüm günlük hayatın parçası olmaya devam ediyor. Finansal Kuruluşların ise hem müşterileri hem de kendileri açısından bu kavramlara kayıtsız kalması mümkün değil. Bu nedenle, eğitimde katılımcıların Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu kavramların finans sektörüne etkilerini anlamaları amaçlanmakta. Ayrıca katılımcıların dijitalleşen dünyada finans sektörünün nasıl bir konumda olacağı konusunda fikir sahibi olmaları, kurumlarında yapılabilecek teknolojik değişiklikler konusunda fikir yürütmeleri hedeflenmektedir. WORA