EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

• Eğitimin Tanımı
• İnsan nasıl öğrenir?
• Yetişkin eğitimlerinde ana unsurlar
• Öğrenme Aşamaları
• Öğrenmede temel noktalar
• Deneysel öğrenme aşamaları Öğrenme Tarzları
• Eğitim ihtiyaç analizi
• Eğitim planlama süreci
• Eğitim yönetimi
• Eğiticinin işlevi
• Eğiticinin kişisel özellikleri & yetkinlikleri
• Eğiticinin temel görevleri
• Başarılı eğitici seçme ve yetiştirme
• Eğitimin/sunuşun planlama aşamaları
• Bilgi toplama
• Eğitim mekanının hazırlanması
• Ekipman hazırlığı
• Beklentilere göre sunumun yapılandırılması
• Yazılı notlar üzerinde çalışma Son hazırlıkları
• Topluluk önünde konuşabilme
• İşlevleri açısından konuşma türleri
• Etkili iletişim becerileri
• Dinleyicilerin Analizi
• Sunum teknikleri
• Beden dili ve ses kullanımı
• İlk izlenim ve ilgi yaratma
• Sunuşu yönetme
• Soruları cevaplama
• Destek öğelerinin seçimi (istatistik, mizah, karşılaştırma, örnek vs.)
• Tartışmaları yönetme
• Zor kişileri yönetebilme
• Görsel malzemelerin etkin kullanımı
• Farklı eğitim yöntemleri
• Eğitimin iş sonuçlarına katkısının sağlanması v
• Öğrenmenin işe geçirilmesi (transferi)
• Kişisel transfer örneği
• Eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesi
• Eğitimcinin kendini değerlendirmesi
• Eğitim izleme raporu