Beşiktaş dişçi saygınlık ve güven merkezidir
Kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranılması ve görevinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunun davranışlarıyla gösterilmesi, halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınılması esas alınır. Çalışanlar hizmetleri esnasında menfaat güdemez, kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. Beşiktaş dişçi çalışanları, çözüm odaklı düşünerek işi sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar yapar ve en kısa sürede doğru sonuca ulaşır.

. acil diş
. Beşiktaş dişçi ve ağız sağlığı hizmetleri (Gece - Gündüz 7/24)
. Tatilde ve bayramda açık diş tedavi hizmetleri
. Beşiktaş nöbetçi dişçi telefon numarası 0212-283 59 47
. Beşiktaş 24 saat açık diş doktoru sarp ağız hijyeni kurumsalı
. Beşiktaş cumartesi pazar açık diş tedavi klinik hastanesi- Nezaket ve saygı
Kurumumuz çalışanları, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gereken ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.
- Yetkili makamlara bildirim
Etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunulmasının talep edilmesi halinde veya hizmetler yürütülürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda ya da görüldüğünde durumun yetkili makamlara bildirilmesi sağlanır.
- Çıkar çatışmasında kaçınma
Kurumumuz çalışanları, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.
- Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Kamu görevlilerinin, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişilerin lehine menfaat sağlamaması ve aracılıkta bulunmaması, akraba eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapmaması esas alınır. Kurumumuz çalışanları, görevlerini ifası sırasında ya da görevlerinin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri menfaat elde etmek için kullanamazlar.