Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe genellikle resmi kurumlara bazen de kişilere resmi bir dil ile yazılan belgelerin ortak ismidir. Bu belgeler, genellikle her hangi bir talebi veya şikayeti dile getirmek için yazılır. Az da olsa bilgi vermek amacı ile yazılan dilekçeler de vardır. Kaleme alınan dilekçeler, resmi kurumlara, gerçek veya tüzel kişilere sunulabilir. Her bireyin dilekçe yazma hakkı vardır. Kısacası dilekçe resmi bir dille yazılan mektuptur.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe tanımında da belirtildiği üzere resmi bir dille yazılmalı ve karşıdaki kişiye saygılı olunmalıdır. Dilekçeler konularına göre kalıplaşmış bazı kelime ve cümlelerle yazılırlar. En doğru yazım şekli bilgisayar üzerinden yazılmasıdır. Fakat buna imkân bulunamadıysa, mutlaka beyaz çizgisiz kâğıt üzerine siyah veya mavi kalemle yazılması gerekir.

Dilekçe yazılırken yazım kuralları ve sayfa düzenine dikkat edilmeli, gerekli boşluklar bırakılmalı ve kâğıt güzel kullanılmalıdır.

Dilekçe yazmaya başlamadan önce sağ üst köşeye mutlaka dilekçenin yazıldığı tarih atılmalıdır. Tarih atıldıktan sonra dilekçe yazılmaya başlanabilir. İlk olarak dilekçe hangi kuruma yazılacaksa o kuruma hitap edecek şekilde tamamı büyük harflerle bir başlık atılmalıdır.

Örneğin dilekçe bir okula yazılıyor ise “………. OKULU MÜDÜRLÜĞܒNE” diyerek bir başlık yazılması gerekmektedir.

Hitap kısmından sonra dilekçenin yazım amacının olduğu kısma geçilir ve hitap cümlesi(başlık) ile arasına en az üç satır boşluk bırakılmalıdır. Asıl konu anlatılırken olabildiğince kısa ve öz yazılmalı gereksiz sözlerden kaçınılmalıdır.

Asıl konu anlatıldıktan sonra dilekçeye son vermek için bazı kalıplaşmış cümleler vardır. Bunlar: “Saygılarımla arz ederim” ya da “Gereğini arz ederim”. Bu cümleler genellikle asıl konu kısmından ayrılır ve satır başı yapılarak yazılır.

Dilekçe yazıldıktan sonra kâğıdın sağ alt kısmına isim, soy isim, iletişim bilgileri yazılarak imzalanır.

Dilekçe Çeşitleri

Dilekçe çeşitleri yazılma amacı ve yazıldığı kurumlar itibari ile çeşitlilik gösterirler. En yaygın dilekçe örneği ise okul, banka, başvuru, istek ve şikâyet dilekçeleridir.

Okul dilekçeleri, genellikle okuldan izin almak ya da okul hakkındaki şikâyet ve isteklerden oluşur. En büyük kısmını ise öğrenciler için izin alma dilekçeleridir. Bunlar dışında ders seçme dilekçesi, diploma ve transkript dilekçeleri de sayılabilir.

Banka dilekçeleri, kişilerin bankalardan beklentileri doğrultusunda yazılan dilekçelerdir. Yazılan dilekçelerin en büyük kısmını kredi çekme talebi dilekçeleri oluşturur. Bunun dışında da istenilen konu doğrultusunda dilekçeler yazılabilir.

İstek dilekçeleri, herhangi bir kurum, gerçek veya tüzel kişilerden talep edilen istekler hakkında yazılan dilekçelerdir. Genellikle izin isteme, yardım isteme gibi konularda yazılırlar.

Şikayet dilekçeleri, istek dilekçeleri gibi kurumlar hakkında veya o kurum içerisinde karşılaşılan bazı olumsuzluklar üzerine kaleme alınan dilekçelerdir. Şikayet edilen hususların düzeltilmesi, eksiklerin giderilmesi için yazılırlar. Çoğu iş yeri bu sayede kendi göremedikleri hatalarını, eksiklerini görerek gerekli müdahaleyi yapar.

Dilekçe Hakkı

Anayasa ile tüm vatandaşlara dilekçe hakkı sunulmuş ve bu hak güvence altına alınmıştır.

Dilekçe yukarıda anlatıldığı üzere yazıldıktan sonra el ile gereken yerlere teslim edilir. Bunun yanı sıra el ile verme imkânı bulamayanlar posta veya kargo ile gerekli yerlere ulaştırabilirler. Genellikle kurumlar dilekçeleri hangi yol ile istediklerini kendileri belirlemektedir.

Dilekçelere gereken cevabın verilme süresi ise 15 gündür. Kurumlar 15 gün içerisinde dilekçelere gerekli cevabın verilmesi şarttır.

Kısaca bir örnek dilekçe gösterecek olursak:

10/05/19


……… OKULU MÜDÜRLÜĞܒNE


Babası olduğum ... Sınıfından …… numaralı …………….. isimli öğrenciye 13.05.19 pazartesi günü için izin almak istiyorum.


Gereğinin yapılmasını arz ederim.


İmza:


İsim:


Soy isim:


Tel:


Adres: