Girişimcilik Nedir?
Günümüzde gelişen getirisiyle birçok iş sektörü ortaya çıkmış durumda. Çağımızın bu yeni para zaman yollarında maddi kazanç sağlamak adına akıllıca fakat riskli yatırımlar yapabilen kişilere girişimci denir. Bu genel tanımı biraz daha detaylandırmış olursak: Sektörel fırsatları görebilen, fırsatları değerlendirme amacıyla riske girebilen, emek ve kaynaklarını hedefine aldığı işe kanalize edebilen, yaptığı işte yenilikçi yaklaşımlarla küçük veya büyük farklar yaratabilen kişiler girişimcilik mesleğini ortaya koyarlar.
Yukarıdaki tanıma göre girişimci bireylerde olması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
İş dünyası ve güncel piyasalar konusunda deneyimli olmalıdır.
Fırsatları görebilmeli, sonuçları önceden tahmin edebilmelidir (öngörülü).
Başka şahısların değerlerine değil; kendi ürettiği değerlerle istediği sektörde iş kurabilmelidir.
Yatırım yapmalıdır. Kendisine ait maddi varlıklar ile yatırım yapamıyorsa, sorumluluğu kendisine ait kredi veya varlıklarla ya da melek yatırımcılar aracılığı ile yatırım yapabilmelidir. Oluşan sonuçlar melek yatırımcıdan çok girişimcinin kar-zarar hanesini etkilemelidir. Aksi halde girişimcilikten değil yöneticilikten bahsetmiş oluruz. Örneğin dijital pazarlama sektöründe neyin nasıl satılacağını, ne kadar stok gerektiğini iyi hesaplayıp elindeki maddi olanakları değerlendirmelidir.
Cesaretli olup gerektiğinde cesur kararlar verebilmelidir. Risk almayı iyi bilmelidir.
Yeniliklere açık olmalı ve hatta yenilikçi fikirler üretebiliyor olmalıdır.
tanımı değildir. Girişimcilerde olması gereken özelliklerden sadece birkaçıdır. İş deneyimi nerede? En önemlisi yatırım gücü nerede? Toplumsal değerler yaratmak nerede? Daha çok eksiklerimiz olabilir

teknoloji teknoloji teknoloji