Depo Yönetim Sistemleri Nedir?
Bir depo otomasyonu sisteminin yani WMS'nin en temel görevi, depo operasyonlarındaki tüm ürün ve tüm malların stoklanması, bir depoya giriş ve o depodan çıkış hareketlerinin bilgisayar destekli teknoloji ile takip edilmesi ve yönetilmesidir. Depoya kontrollü malzeme giriş işlemleri, kalite kontrol işlemleri, mal kabul işlemleri, elleçleme işlemleri, adresleme işlemleri, etiketleme işlemleri, yerleştirme işlemleri, ihtiyaç halinde işlevsel transferler yani depolar arası transfer, üretim koltuk ambarı transferi, raf transferleri, kontrollü sevkiyat için toplama işlemleri gibi onlarca işlemin*kontrol etmesini ve yönetmesini sağlayan yazılım ve süreçlerdir.

Tedarik Zinciri Nedir?
Tedarik zinciri, ürünlerin veya hizmetlerin ürün yaşam döngü gibi süreçlerini kapsayan ve bu ürünlerin hammaddeden yola çıkıp en son müşterinin eline ulaşana kadar geçen tüm operasyonların, bilgi akışının sürecinin, fiziksel dağıtımının ve ürünün alışverişin bütününü içeren sisteme denilmektedir. Mal veya hizmetlerin ürünlerinin tedarik aşamasından, ürünlerin üretimine ve ürünlerin nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini en iyi şekilde izleyen tüm halkaları en geniş şekilde kapsar. İş süreçleri kısmında bakıldığında, tedarik zinciri; satış süreci kısımlarını, üretim kısımlarını, envanter yönetimini, malzeme temini kısmını, dağıtım operasyonunu, tedarik kısmını, satış tahmini hesaplamaları ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alanı kapsamaktadır.

Dijital Dönüşüm Nedir?
Dijital Dönüşüm, günümüzde dünyamızda hızla gelişen en yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu tüm imkanlar ve bu süre zarfında değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, yapılan veya oluşturulan organizasyonların daha etkin daha verimli bir şekilde hizmet vermek ve sonrasonda oluşan faydalanıcı memnuniyeti en iyi şekilde sağlamak üzere insan, iş süreçleri kısmında ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği tüm ve bütüncül en yeni dönüşümdür. DTB Digital Transformation olarak, müşterilerimizdeki ürettikleri veya pazarladıkları işlerin yeni teknoloji ve yeni modern metotlarla, oluşacak olan maliyetleri en aza düşürecek şekilde dijital ortama aktarılmasını hedefleriz.*

Üretim Otomasyonu Nedir?
Herhangi bir ürünün veya hizmetin üretim aşamasında insanlar tarafından oluşan veya oluşacak hataları ortadan kaldırmak ve de üretimde sürekliliği tam anlamıyla sağlayabilmek adına gerçekleştirilen çalışmalara en genel şekliyle*üretim otomasyonu denir. Hammadde kullanımı kısmından da önem taşıyan bu otomasyon sistemleri hem eksik hem de fazla hammadde kullanımını en iyi şekilde engelleyebiliyor. Bu sayede istenen ve planlana tipte ürünlerin imal ve üretilmesine olanak tanıyor. Bir anlamda da üretimde hatasız kaliteli bir ürün üretebilme amacının gerçekleşmesi ve hatasız kaliteli bir üretim yapabilme adına yapılan bu çalışmaların da*üretim otomasyonu nedir*sorusuna güzel bir yanıt olabileceğini söyleyebiliriz. Bu otomasyon sistemleri kapsamında üretimle ilgili tüm raporlara da anlık olarak ulaşabilmek bu sistemler ile mümkündür. Sizde tüm bu otomasyon sistemleri için sitemize girebilirsiniz.