C.R.M. (MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ) EĞİTİMİ
• Müşteri temas etapları ,
• Müşteri seçimi, müşteri edinme, müşteriyi koruma ve müşteri derinleştirme,
• Müşteri karlılık zinciri ,Müşteri sadakati ve müşteri sadakati programının temelleri ,
• CRM bileşenleri ,
• Bilgi tipleri, olası analiz çeşitleri,
• Analiz sonuçlarının kullanımı
• Performans göstergelerinin belirlenmesi ,
• CRM’in ilk sistemlerine etkisi ,
• CRM alt yapı yatırımları ,
• Müşteri odaklı olmaya çalışırken nelere ihtiyaç duyarız?
• CRM teknolojileri,
• Süreçler ve organizasyon,
• CRM modelleri,
• Müşteri yetkinlikleri,
• İnteraktif CRM , analitik CRM, operasyonel CRM ve stratejik CRM, Kurumsal CRM yetkinlikleri,
• CRM stratejilerinin biçimlendirilmesi,
• CRM Destekli Kampanya Yönetimi,
• Doğrudan pazarlama bileşenleri,
• Müşteri segmentasyonu, ticari firma segmentasyonu,
• Hedef odaklı kampanya yönetimi