Çoklu Proje Yönetme Metedolojisi

Bu seminer ile genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir Program Yönetimi metodolojisinin paylaşılması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda program yönetiminin proje yönetimiyle ilişkisi, program yönetimi organizasyonunun, hayat döngüsünün, süreçlerinin ve nasıl uygulanması gerektiğinin ana hatlarıyla anlaşılmış olması hedeflenmektedir.
https://wora.com.tr/kurs/coklu-proje...-metedolojisi/
https://wora.com.tr/