Çocuklar, yeterli büyüme ve ilerleme amacıyla, yetişkinlere göre daha çok gıda öğelerine gereksinim duyarlar. Çocukluk döneminde edinilen beslenme bağımlılıkları, ileri ki yaşlarda beslenme düzenini etkilemekte ve kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, hipertansiyon, kanser ve obezite gibi çoğu hastalıklar amacıyla asli risk etken oluşturmakta ve bu hastalıklara karşı fakat daha ufak yaşlarda doğru beslenme bağımlılıkları kazandırılarak önlememiz olası olabilmektedir.

Günümüzde büyük şehirlerde hayatanın getirdiği zorluklar, çalışan anne sayısındaki artış, gıda endüstrisinin ilerlemesi, hayat biçiminin değişmesi vb .gibi namacıylaler, tüketime hazır ürünlerin öğünlerimizde daha çok yer almasına namacıyla olmuştur. Fast-food tüketimi, reklamların ve armağan edilen oyuncaklarla cazip duruma getirilmesiyle ve ilaveten rahat ulaşılabilir ve ucuz olmaları namacıylaleriyle bilhassa çocuklar ve gençler doğrulusunda daha sık tercih edilir duruma gelmiştir.

Çocukların okula saatinde gidebilmek amacıyla, erken saatte uyanıyor olmaları, anne ve babaların bir taraftan işe geç kalma telaşında başka taraftan da çocuğunu servise yetiştirme telaşında olması, ve bundan ötürü çocuğuna yeteri kadar ilgiyi verememesi, güne çok erken başlamış olmaları ve kendilerini aç hissetmemeleri ve başka namacıylalerle maalesef çocuklarımızın kahvaltı yapmamalarına namacıyla olmaktadır. Oysa ki kahvaltı öğünü, bilhassa çocuklar amacıyla sıhhatli beslenmenin en mühim olmazsa olmazlarındandır. Çünkü kahvaltı öğünü, günün en uzun açlığı olan gece açlığının sonlandırılacağı ve biten enerjinin yine alınabilmesi amacıyla mühim ve gereklidir.

Büyük şehirlerde hayatanın getirdiği bir başka zorluk öğle yemeklerinin ev dışında yenilmesine namacıyla olmasıdır. Bu hal okul yemeklerinin ne kadar mühim olduğunu bir kez daha ön plana çıkarmıştır. Özellikle sıhhatli ve yeterli olmayan öğlen yemek menüleri, çocuklarımızın büyüme ve ilerlemelerini tamamlama hususu ile ilgili yetersiz kalmaktadır. Diğer bir taraftan okul kantinlerinde ya da okul etrafında satılan yiyecekler ile beslenen çocuklarımız amacıyla ayrı bir tehlike söz hususu olduğunu göz ardı etmemeliyiz.

http://orcunkurum.com/