Katma değeri yüksek hizmetler içerisinde son derecede önemli bir hizmet olarak değerlendirilen sohbet hatları operatörleri, herhangi bir durumdan kaynaklı olarak kendilerini toplum dışında değerlendirmemektedirler. Sıcak Sohbet Hattı Operatörleri, gündelik hayatları bakımından toplumun diğer bireylerinden değişik bir yaşantı içerisinde yer almamaktadır. Buna bağlı olarak da toplumun önemli bir parçası olmaya da devam edebilecektir. Her günün rutin bir işleyişte geçtiği bir yaşantıya sahip olan operatör bireylerin bu konuda toplum tarafından hoşgörülü bir biçimde bakılan kişiler statüsünde yer almaya devam ettiği de görülebilecek olan bir durum olarak ifade edilecektir. Bu durumdan ötürü de sohbet operatörü bireylerin toplum tarafından hor görülmeden yaşamlarına devam edecekleri de söylenebilecektir.

https://sohbethatlari.home.blog