Bilişim Hakkında Kısa Bilgiler
fatih bilgisayar servisi
“Bilişim” kelimesini Türkçeye kazandıran isim Aydın Köksal’dır. Ünlü elektronik, bilgisayar ve yazılım mühendisi ve dilbilimci olan Köksal, aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği'nin onursal başkanıdır. Köksal; bilgisayar, bilişim, donanım, yazılım, veri tabanı gibi yaklaşık 2 bin 500 bilişim terimini Türkçeye kazandırmıştır.
şişli bilgisayar servisi
“Bilişim” kelimesi “bilmek” fiilinin türevi “bilişmek” fiilinden türetilmiştir.
İngilizce “informatics”, Almanca “informatik”, Fransızca “informatique” şeklinde olan bilişim, İskandinav ülkelerinde “datalogi” kelimesinin karşılığıdır.
beylikdüzü bilgisayar servisi
Hollandalı ünlü matematikçi ve bilgisayar bilimci Edsger Wybe Dijkstra, bilişim hakkında şunları söylemiştir: “Bilişimin bilgisayar ile bağlantısı; astronominin teleskop ile bağlantısından fazla değildir.”
“Bilişim” terimi; ilk kullanıldığı yıllarda “bilginin saklanması ve işlenmesi için bilgisayar kullanılması” anlamlarında bir kelimeydi. Bu terim, “bilgi etkileşimlerinin otomatikleştirilmesi” tanımı "bilgi" ve "otomatik" kelimelerinin bir türevi olarak literatüre girmiştir.
Bilgisayar sistemleri çok büyük algoritmik işlemleri kısa sürede yapabilirken, insan zekâsı karar alma ve tanıma gibi bilişsel algılama bakımından bilgisayarlara göre daha üstündür.
Yapay zekâ, bir bilişim alanı olarak insan zekâsının simülasyonu iddiasındadır.