ilişim ve İletişim
esenyurt bilgisayar servisi

Bilişim ve iletişim teknolojileri, birbiri ile bağlantılı teknolojilerdir. Telekomünikasyon sistemlerinin dijitalleşmesi ile dijital verilerin ve bilgilerin iletilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde bilişim ve iletişim teknolojileri birbirini tamamlayan iki kavram haline gelmiştir. Bilişim ve iletişim
zeytinburnu bilgisayar servisi
teknolojileri, toplumsal ve ekonomik gelişmenin bir parçasıdır. Bireylerin birbirleri ile ve kurumlarla ilişkileri, iletişimleri büyük oranda bilişim ve iletişim teknolojileri gerçekleşmektedir. Ekonomik anlamda da üretim ve verimlilik kavramları bu teknolojilerle hayata geçirilebilmektedir. Günümüzün en önemli bilişim parçası olan internet ağları; aynı zamanda genel iletişim aracıdır. Kablolar ve hatlar aracılığı ile bilgisayarlar arası verilerin transferine ve paylaşılmasına olanak sağlar; çeşitli yazı ve ses dosyaları, görüntüler ve fotoğraflar gibi çok sayıda dokümanı aktarmaya aracılık eder.
büyükçekmece bilgisayar servisi
Bilişim ve iletişim teknolojileri şu süreçler üzerinde gelişmiştir; dijital cihaz, araç ve gereç geliştirme ve üretme, dijital ekipman ve dokümanlar geliştirme ve üretme, telekomünikasyon hizmetleri geliştirme ve üretme, ağ hizmetleri geliştirme ve üretme, yayıncılık (medya) araç, cihaz ve hizmetleri geliştirme ve üretme...