Antalya çocuk psikiyatristi


Çocuk psikiyatrisi ele aldığı konular bakımından yetişkin psikiyatrisi, pediatri, çocuk nörolojisi, psikoloji, pedogoji ve sosyal çalışma ile kesif temas ve iş birliği durumundadır. Bu nedenle de çocuk psikiyatristleri sık sık çocuk psikologları ve pedagoglarla karıştırılmakta, bu yanılgı bazı durumlarda doğru şahsa temasa geçilmemesine ve çocukların tedavisinin gecikmesine, ya da meselenin çözülmesinde yetersiz kalınmasına neden olmaktadır. Bu hususta ailelerin bilinçlenmeleri ve çocukları ile ilgili doğru bilgiye ulaşmaları ile ilgili çocuk psikiyatristlerine başvurmaları doğru olacaktır. Çocuk psikiyatristi, çocuğa veyahut gence lüzumlenen en doğru yaklaşımı sergileyerek, terapi veyahut medikal takviye ile aileye ihtiyaç duyulan dayanağı sağlayacaktır.


senemturan.com