Bizi; evlerine, işyerlerine ve hayatına konuk eden okuyucularımızla, birlikteliğimizi uzun yıllar sürdürmek istiyoruz. Okuyucularımızla; nasıl bir gazete olacağımızı ve nasıl bir gazetecilik yapacağımızı paylaşmak istiyoruz. Ulusal habercilikte yeni bir ses olmak hedefimizdir.


Gazetemiz;


-Bilgi toplama, haberleştirme ve yorumlama konusunda dürüst, adil ve cesur davranacaktır.


-Gerçeği eksiksiz ve yalın bir şekilde yansıtacaktır.


-Bilginin doğruluğunu kaynaklara dayandıracaktır.


-Haberlerinde kullanmak üzere elde ettiği yazılı, dijital, görsel ve işitsel belgelerin orijinalliğinden emin olmadan kullanmayacaktır.


– Gazetemizin mensupları; belgeleri toplama, röportaj yapma ve haberi hazırlama esnasında tüm kişisel fikirlerini, ideolojisini ve yorumlarını askıya alacak ve tarafsızlığını koruyacaktır.


-Haberimize konu olan kişileri arayarak, onlara haberdeki iddialara cevap verme hakkı tanıyacaktır.


-Hassas haberlerin güvenilirliğine zarar verebilecek olası davalara veya yalanlamalara karşı korunmak için röportajlarda ses kayıt cihazı kullanacaktır.


-Gizli ses kayıtları yapmayacaktır.


-Haberin güvenilirliğini sağlamak için kamera da kullanmaya gayret gösterecektir.


-Haberi kendi lehine saptırabilecek veya karşıtlarını kötü gösterebilecek bilgi veren kaynakların amaçlarına alet olmayacaktır.


-Herhangi bir siyasi partinin veya özel çıkar çevresinin sözcülüğünü yapmayacaktır.


-Haberde konu edilen bütün tarafların ifade özgürlüğüne saygı gösterecektir.


-Kişileri ya da grupları hedef haline getirmeyecektir.


-Haberlerinde kışkırtıcı ve ayrımcı olmayacaktır.


-Habere konu olan kişi ya da kurumlara ekonomik bağlılık durumlarında haberin tarafsızlığını sağlayacaktır.


-Kamuoyunun haber alma hakkından başka hiçbir özel çıkara bağlı olmayacaktır.


-Devletten, özel çıkar çevrelerinden ve siyasi partilerden bağımsız olacaktır.


-Reklam verenlere veya özel çıkarlara hizmet etmeyecek ve onların haberlerimizi etkilemesine izin vermeyecektir.


-İltimas, hediye veya para için bilgi vermeyi öneren kaynaklardan uzak duracaktır.


-İsim kullanmama sözü vermeden önce kaynakların amaçlarını sorgulayacaktır.


-İsmi saklı tutma sözü verdiğinde, sözünü tutacaktır.


-Kaynağı bilinmeyen bilgi ve belgeleri değerlendirmeyecektir.


-Doğru olmayacağı bilinen bir haberin yayınlanması kararında, haber; diğer medya kuruluşlarına sızdırılmış olsa bile, mesleki rekabet faktörü belirleyici bir faktör olmayacaktır.


-Muhabir, editör ve yazarlarımızın “İntihal” (bilgi aşırma) yapmasına izin vermeyecektir.


-Haberlerimizde (görsel, işitsel ve dijital medyadan) alıntı yapılarak kullanılan özgün ifade, üslup ve fikirlerin kaynağı mutlaka belirtilecektir.


-Gazetemiz muhabirleri, başka bir muhabirin elde ettiği bilgiyi ya da yaptığı haberi kaynak göstermeden kullanmayacaktır.


-Çocukların, cinsel taciz ve suç kurbanlarının, travmatik olay kurbanlarının fotoğraflarının veya görüntülerinin alınması ve kullanılması konusunda hassasiyet gösterecektir.


-Cinsel suç mağdurları ve çocuk zanlıların kimliklerinin açıklanması konusunda hassasiyet gösterecektir.


-Haberciliğin özel hayatı ihlal etme hakkı vermediği bilinciyle, haber yapacaktır.


akarhaber.com